Deklaracje prywatności

 1. Serwis Investgas, prowadzony pod adresem investgas.org (dalej „serwis”) przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom z niego korzystających, że ich dane, w tym dobrowolnie podane dane osobowe, będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa. Wszyscy użytkownicy serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało, kiedy poda on swoje dane osobowe.
 2. Chcielibyśmy, aby nasi Klienci, dostawcy i wszyscy, którzy udostępniają nam swoje dane mieli poczucie, że dbamy o ich prywatność i że chronimy ich dane w sposób właściwy.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Podczas korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu użytkownik poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych i wypełnienie odpowiedniego formularza. Zawsze prosimy tylko o podanie tych danych, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Wszystkie procesy w organizacji zaprojektowaliśmy tak, żeby zbierać minimalną wymaganą ilość danych i tylko w odpowiednim czasie.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Investgas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533781, NIP Spółki: 1231292397.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
  1. nawiązania kontaktu z Klientem,
  2. wykonania usługi, której stroną jest Użytkownik lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika,
  3. wewnętrznych celów administracyjnych w tym statystyki i raportowania wewnętrznego,
  4. w celach promocyjnych, edukacyjnych i marketingowych administratora danych,
  5. przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych,
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także zgodę na kontakt na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, na kontakt telefoniczny lub kontakt w innej formie.
 6. Nie sprzedajemy Twoich danych, ani nie pozwalamy z nich korzystać nikomu, jeśli nie wynika to z prawnie usprawiedliwionego celu.
 7. Jak każda nowoczesna firma jesteśmy skazani na korzystanie z systemów informatycznych. Przyjęliśmy strategię, że będziemy korzystać z rozwiązań chmurowych, czyli ulokowanych w różnych centrach danych. Stąd wykorzystujemy w naszej pracy rozwiązania firm trzecich na których serwerach przechowujemy dane Klientów. Część naszych dostawców może przechowywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane klientów mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku zabezpieczamy dane klientów poprzez zawarcie z usługodawcami umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych klientów w krajach trzecich.  
 8. Podczas wizyty na naszej stronie są zbierane automatycznie takie dane użytkowników, jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony, by pomóc nam zrozumieć jak odwiedzający użytkują naszą stronę oraz by móc wyświetlać odwiedzającemu nasze reklamy na innych stronach w późniejszym czasie (tzw. remarketing). Pomaga nam to sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 9. Wykorzystujemy pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Są to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę.
 10. Przed skorzystaniem z naszej strony, trzeba zaakceptować działanie plików cookies. W przypadku dezaktywacji tych plików, pewne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.
 11. Dalsze przeglądanie strony traktujemy jako zgodę na przetwarzanie ww. danych. Jeśli chcesz po zakończeniu wizyty na stronie, możesz usunąć pliki cookies z „historii przeglądania” (pamięci cache).
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 13. W przypadkach, w których klient nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez nas  lub podjętymi działaniami, klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl
 14. Investgas Sp. z o. o. jako administrator danych zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych w związku z brakiem takiego obowiązku wynikającego z RODO (art. 37 RODO)

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

 1. Zaznaczając „x” przy polu zgody dotyczącej informacji handlowej Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Investgas Sp. z o. o. na dobrowolnie podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie e-mail z wycofaniem zgody na adres: mail@investgas.org

Postanowienia dodatkowe

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy kierować na adres: mail@investgas.org