Certyfikaty. Koncesje. Taryfy

  • Doradztwo i pomoc w uzyskiwaniu dopuszczeń, pozwoleń oraz homologacji dla wybranych produktów oferowanych branży paliwowo-energetycznej
  • Pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz uzyskaniu koncesji
  • Pomoc w przygotowaniu wniosku taryfowego oraz uzyskaniu taryfy zatwierdzanej przez URE lub inny organ pełniący rolę regulatora dla danej branży

Spółka oferuje pełen zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej oraz szeroki zakres usług doradczych w obszarze wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz finansowych, uzyskaniu koncesji i taryf.

FIRMA

Pomoc w przygotowaniu wniosku taryfowego oraz uzyskaniu taryfy zatwierdzonej przez Regulatora.