Obszar poszukiwań i wydobycia ropy i gazu

  • Analizy dokumentacji geologicznej
  • Doradztwo przy projektach akwizycji złóż
  • Projekty zagospodarowania złóż
  • Projektowanie kopalń ropy i gazu
  • Nadzory nad realizacją projektów budowy kopalń ropy i gazu
  • Realizacja „pod klucz” kopalń ropy i gazu
  • Analizy ekonomicznej efektywności pojedynczych odwiertów oraz złóż
  • Analizy ekonomicznej efektywności wykorzystania odwiertów „marginalnych”
  • Doradztwo przy restrukturyzacji i optymalizacji kosztów wydobycia

Spółka oferuje pełen zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej oraz szeroki zakres usług doradczych w obszarze wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz finansowych, uzyskaniu koncesji i taryf.

FIRMA

Analizy ekonomicznej efektywności wykorzystania odwiertów „marginalnych”.