Obszar obrotu gazem i energią elektryczną – hurtowego i detalicznego

  • Doradztwo operacyjne i strategiczne
  • Doradztwo przy optymalizacji kosztów pozyskania gazu i energii
  • Opracowywanie strategii rozwoju, w tym strategii multimedialnych
  • Doradztwo przy segmentacji rynku, definiowaniu segmentów docelowych oraz identyfikacji optymalnych kanałów dotarcia do klientów

Spółka oferuje pełen zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej oraz szeroki zakres usług doradczych w obszarze wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz finansowych, uzyskaniu koncesji i taryf.

FIRMA

Doradztwo przy optymalizacji kosztów pozyskania gazu i energii.