Badania. Rozwój. Innowacje

  • Analizy możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich na projekty związane z działalnością firmy
  • Analiza obecnych oraz planowanych produktów i usług firmy pod kątem możliwości pozyskania wsparcia ze środków UE na ich realizację
  • Przygotowywanie propozycji projektów innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, które mogą być realizowane przez firmę z wykorzystaniem środków UE
  • Pomoc w tworzeniu konsorcjów z instytucjami naukowymi oraz ośrodkami badawczymi
  • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów
  • Rozliczanie projektów korzystających z dofinansowanie środkami UE
  • Doradztwo przy komercjalizacji wyników badań uzyskanych w ramach realizacji projektów z dofinansowaniem środkami UE

Spółka oferuje pełen zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej oraz szeroki zakres usług doradczych w obszarze wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz finansowych, uzyskaniu koncesji i taryf.

FIRMA

Pomoc w tworzeniu konsorcjów z instytucjami naukowymi oraz ośrodkami badawczymi.