Wytwarzanie energii

  • Doradztwo przy wyborze optymalnego źródła wytwarzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do produkcji energii w skojarzeniu oraz odnawialnych źródeł energii
  • Analizy efektywności ekonomicznej zastosowania konkurencyjnych źródeł wytwarzania energii
  • Projektowanie instalacji wytwarzania energii elektrycznej
  • Nadzory nad realizacją projektów instalacji źródeł wytwarzania energii
  • Realizacja projektów wytwarzania energii „pod klucz”
  • Opracowywanie biznes planów oraz projekcji finansowych niezbędnych do pozyskania finansowania
  • Doradztwo przy optymalizacji kosztów zakupu gazu oraz innych surowców niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji

Spółka oferuje pełen zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej oraz szeroki zakres usług doradczych w obszarze wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz finansowych, uzyskaniu koncesji i taryf.

FIRMA

Analizy efektywności ekonomicznej zastosowania konkurencyjnych źródeł wytwarzania energii.