Obszar dystrybucji, przesyłu i magazynowania gazu

  • Projektowanie gazociągów oraz obiektów kubaturowych
  • Nadzory nad realizacją inwestycji w przesyle, dystrybucji i magazynowaniu gazu
  • Realizacje „pod klucz” gazociągów oraz obiektów kubaturowych
  • Analizy opłacalności nowych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Kosztorysowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Restrukturyzacja kosztów przesyłu, dystrybucji i magazynowania gazu
  • Przygotowywanie strategii rozwoju sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej

Spółka oferuje pełen zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej oraz szeroki zakres usług doradczych w obszarze wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz finansowych, uzyskaniu koncesji i taryf.

FIRMA

Realizacje „pod klucz” gazociągów oraz obiektów kubaturowych.