Biznesplany, analizy, projekcje finansowe

  • Opracowywanie biznes planów niezbędnych do całościowej oceny projektów inwestycyjnych oraz pozyskania finansowania
  • Sporządzanie analiz strategicznych, operacyjnych i finansowych
  • Sporządzanie wieloletnich planów finansowych oraz rocznych budżetów
  • Sporządzanie planów restrukturyzacji oraz rozwoju wybranych obszarów działalności lub całych firm
  • Sporządzanie jednorazowych oraz cyklicznych makroekonomicznych analiz rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków ropy, gazu i energii elektrycznej – z perspektywy rynku polskiego, rynku europejskiego oraz rynku globalnego
  • Doradztwo przy identyfikacji benchmarków właściwych dla rodzaju i skali działania przedsiębiorcy, które mogą stanowić podstawę do określenia oczekiwanych kierunków oraz tempa rozwoju działalności

Spółka oferuje pełen zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej oraz szeroki zakres usług doradczych w obszarze wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz finansowych, uzyskaniu koncesji i taryf.

FIRMA

Doradztwo przy identyfikacji benchmarków właściwych dla rodzaju i skali działania przedsiębiorcy, które mogą stanowić podstawę do określenia oczekiwanych kierunków oraz tempa rozwoju działalności.