Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01
Zabrze, 07.03.2018
IRMDZ_MM_R18-2018

REFERENCJE

Niniejszym potwierdzamy, że firma „InvestGas” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, uczestniczyła w wykonaniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. , Odział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, następujących prac budolwano-montażowych:

 1. ”Przebudowa gazociągu n/c i przyłączy gazu w Piekarach Śląskich ul. Bursztynowa 4-8-10-14-20”
  Zakres prac:
  • przebudowa gazociągu n/c DN 22, L = 400 mb
  • przebudowa 12 przyłączy gazu
 2. „ Awaryjna przebudowa gazociągu ś/c w Piekarach Śląskich ul. Dębowa”
  Zakres prac:
  • gazociąg Dn 40 L = 170 mb
  • przebudowa 8 przyłączy gazu
 3. „ Budowa gazociągu n/c wraz z przyłączam w Katowicach przy ulicy Fredry 59”.
  Zakres prac:
  • budowa gazociągu Dn 110 L = 90 mb wraz z przyłączem
 4. „Budowa gazociągu ś/c w Katowicach przy ul. Kruczej, dz. nr 33/8”
  Zakres prac:
  • gazociąg Dn 40 L = 100 mb
 5. „Budowa gazociągu ś/c w Katowicach przy ul. Małej, dz. nr 37/3”
  Zakres prac:
  • gazociąg Dn 63 L = 65 mb
  • budowa 6 przyłączy
 6. „Przebudowa gazociągu n/c i przyłączy gazu w Chorzowie ul. Działkowa Etap II”
  Zakres prac:
  • gazociąg Db 160, Dn 90 L = 250 mb i przyłącza gazu
 7. „Przbudowa gazociągu n/c wraz z przyłączami gazu w Radlinie przy ul. Orkana”
  Zakres prac:
  • gazociąg Db 255, Dn 160 L = 650 mb
  • 11 przyłączy gazu

Roboty budowlane wykonano w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Na bazie dotychczasowej współpracy z firmą „InvestGas” Sp. z o. o. z pełną oceniamy pozytywnie:

 • jakość wykonywanych prac,
 • fachowość pracowników oraz kadry technicznej,
 • terminowość realizacji zadań

Referencje wydano na wniosek firmy „InvestGas” Sp. z o. o. w celach przetargowych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0.
Centrala Spółki

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel. 2236371 00, faks 22 363 70 01
Pan Artur Drzymała
Prezes Zarządu Investgas sp z o.o.

Ul. Twarda 18 00-105 Warszawa

Warszawa, 20.08.2017

LIST INTENCYJNYY

Planowany przez INVESTGAS Sp. z 0.0. projekt badawczo-rozwojowy pt. „Cyfrowy nadzór inwestycji infrastrukturalnych (CNII) w sektorze gazowniczym” wpisuje się w kierunki rozwoju PSG i może być dla Spółki interesujący ze względu na plany rozwoju sieci gazowniczej przewidziane na lata 2018-2025. Z uwagi na przewidywaną, dużą skalę inwestycji w zakresie rozbudowy systemu dystrybucji gazu (przede wszystkim gazociągów średnich i niskich ciśnień) badamy obecnie możliwości i uwarunkowania wdrożenia standardów innowacyjnego nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.
Planowana do opracowania i wdrożenia przez firmę INVESTGAS Sp. z 0.0. usługa „cyfrowego nadzoru inwestycyjnego” z wykorzystaniem dronów w sektorze gazowniczym, może znaleźć w przyszłości zastosowanie zarówno w procesie nadzoru nad realizacją procesów inwestycyjnych, jak również późniejszego monitoringu stanu technicznego infrastruktury gazowej. Nie można wykluczyć, iż tak rozumiana usługa cyfrowego nadzoru inwestycyjnego może w przyszłości wpłynąć na usprawnienie nadzoru inwestycyjnego, a także obniżenie jego całkowitych kosztów.
Niniejszy list intencyjny nie rodzi żadnych finansowych ani prawnych skutków dla stron.