INVESTGAS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu „CYFROWY NADZÓR INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH (CNII) w sektorze gazowniczym jako kierunek rozwoju oferty usług nadzoru inwestycyjnego INVESTGAS Sp. z o.o.”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty firmy INVESTGAS Sp. z o.o. innowacyjnej usługi nadzoru inwestycyjnego za pomocą cyfrowych urządzeń rejestrujących (dronów). Usługa Cyfrowego Nadzoru Inwestycji Infrastrukturalnych (CNII) zostanie przetestowana w warunkach rzeczywistych na terenie inwestycji gazowniczych prowadzonych przez INVESTGAS jak również infrastruktury gazowniczej na terenie całego kraju.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0534/17
Koszt kwalifikowany: 618 629.00
Wkład Funduszy Europejskich: 411 534.56