Obszary działalności

Spółka oferuje szeroki zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej, rozpoczynając od działalności poszukiwawczej i wydobywczej, poprzez działalność obejmującą dystrybucję, przesył oraz magazynowanie gazu, aż do obrotu hurtowego i detalicznego gazem ziemnym.

sg-ico1

Wydobycie ropy i gazu

sg-ico2

Dystrybucja, przesył
i magazynowanie gazu

sg-ico3

Obrót gazem i energią
elektryczną

sg-ico4

Energetyka

sg-ico5

Fundusze Unii
Europejskiej

sg-ico6

Outsourcing procesów
podstawowych
i wspomagających

sg-ico7

Biznesplany, analizy,
projekcje finansowe

sg-ico8

Certyfikaty,
koncesje, taryfy

sg-ico1

Wydobycie ropy i gazu

sg-ico2

Dystrybucja, przesył
i magazynowanie gazu

sg-ico3

Obrót gazem i energią
elektryczną

sg-ico4

Energetyka

sg-ico5

Fundusze Unii
Europejskiej

sg-ico6

Outsourcing procesów
podstawowych
i wspomagających

sg-ico7

Biznesplany, analizy,
projekcje finansowe

sg-ico8

Certyfikaty,
koncesje, taryfy

Spółka świadczy również usługi nadzoru inwestorskiego oraz samodzielnej realizacji inwestycji w formule pod klucz.

DZIAŁALNOŚĆ