Obszary działalności

Spółka oferuje szeroki zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej, rozpoczynając od działalności poszukiwawczej i wydobywczej, poprzez działalność obejmującą dystrybucję, przesył oraz magazynowanie gazu, aż do obrotu hurtowego i detalicznego gazem ziemnym.

 

sg-ico1

 

Wydobycie ropy i gazu

 

sg-ico2

 

Dystrybucja, przesył
i magazynowanie gazu

 

sg-ico3

 

Obrót gazem i energią
elektryczną

 

sg-ico4

 

Energetyka

 

sg-ico5

 

Fundusze Unii
Europejskiej

 

sg-ico6

 

Outsourcing procesów
podstawowych
i wspomagających

 

sg-ico7

 

Biznesplany, analizy,
projekcje finansowe

 

sg-ico8

 

Certyfikaty,
koncesje, taryfy

 

sg-ico1

 

Wydobycie ropy i gazu

 

sg-ico2

 

Dystrybucja, przesył
i magazynowanie gazu

 

sg-ico3

 

Obrót gazem i energią
elektryczną

 

sg-ico4

 

Energetyka

 

sg-ico5

 

Fundusze Unii
Europejskiej

 

sg-ico6

 

Outsourcing procesów
podstawowych
i wspomagających

 

sg-ico7

 

Biznesplany, analizy,
projekcje finansowe

 

sg-ico8

 

Certyfikaty,
koncesje, taryfy

Spółka świadczy również usługi nadzoru inwestorskiego oraz samodzielnej realizacji inwestycji w formule pod klucz.

DZIAŁALNOŚĆ